MVO


MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Wij maken bij iedere beslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houden hierbij rekening met stakeholderbelangen. De belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

MVO gaat over het verduurzamen van de bestaande activiteiten en ook over nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu. Zo creëren we op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.  

Dat geven we onder meer vorm door:


Gebruik van groene stroom


Verduurzamen van panden

Gebouw 13

Gebouw 15