MVO


Onze focus ligt op een duurzame bedrijfsvoering; waarbij zowel economische als sociale en maatschappelijk impact centraal staan. Ook houden we hierbij rekening met stakeholderbelangen. De belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

MVO gaat voor ons over het verduurzamen van de bestaande activiteiten en ook over nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu. Zo creëren we op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.  

Dat geven we onder meer vorm door:


Gebruik van groene stroom


Verduurzamen van panden

Gebouw 13

Gebouw 15