Initiatiefnemers


Olivier Koning en Tjeerd Saatrube waren jarenlang buurmannen in Vught en konden zo hun gezamenlijke passie voor vernieuwing van de zorg delen. Belangrijk in de visie van hen is dat de mens centraal staat. In dat opzicht maakte Tjeerd te veel mee op medisch vlak in zijn eigen familie en gezin. En werd Olivier in zijn werk geconfronteerd met oudere stellen die uit elkaar moesten omdat de één zorg nodig had en de ander niet. Hij kon zich niet voorstellen dat daar niets op gevonden kon worden. Maar de actuele ontwikkelingen zagen er niet direct hoopvol uit: eigen bijdragen omhoog, langer thuis wonen, verzorgingstehuizen dicht, intensivering mantelzorg, de participatiemaatschappij, etc.

Totaalconcept: combinatie van wonen, werken, recreatie en educatie
En dus staken Tjeerd en Olivier de koppen bij elkaar en bedachten het totaalconcept waarin door een combinatie van zorg en wonen mensen die zorg nodig hebben én mensen die dat niet nodig hebben toch bij elkaar kunnen wonen. Voor korte of voor langere tijd. Door een deel van het werk rond de woon- en zorgfuncties te laten verrichten door verstandelijk beperkten – die bovendien op hetzelfde complex wonen – krijgt hun concept een extra maatschappelijk relevante dimensie. Een dynamische leefomgeving is bevorderend voor de vitaliteit. Zo ontstaat een klein dorp, met alle functies die daarbij horen, in een grotere omgeving. Waar 55-plussers wonen, waar toeristen komen, waar mensen werken, leren, herstellen en recreëren.