Governance


Isabella Groep B.V. en haar dochterbedrijven Bella Rocks B.V. en Isabella Vastgoedbeheer B.V. bouwen continue aan een goede en solide reputatie. Daarom werken wij alleen met betrouwbare partijen, klanten en medewerkers. Om die betrouwbaarheid te toetsen werken wij met controlelijsten, waarin wij onder andere vragen naar de integriteit van onze (toekomstige) partners. 

Integer en betrouwbaar

Indien wij een contract aangaan met beleggers, ontwikkelaars, taxateurs, makelaars, notarissen, overheidsinstanties of instituten als het kadaster, dan hanteren wij de zogenoemde CDD regeling (regeling customer due diligence) van De Nederlandse Bank (DNB). Dit is een procedure die de integriteit en betrouwbaarheid van de contractpartijen toetst. Deze regeling ligt in het verlengde van de Wwft (Wet voorkoming witwassen en terrorismefinanciering). 

Structuur en governance

Transparant handelen staat bij ons voorop. Good governance houdt onder meer in dat we een professioneel bestuur en heldere procedures hebben. Daarnaast staan we voor:

  • eerlijk, oprecht en transparant ondernemen.
  • het niet dulden van belangenverstrengeling.
  • anderen met respect te behandelen en niet te discrimineren.
  • het vermijden van elke illegale en /of omstreden actie die de reputatie van de vastgoedsector kan schaden.