Belanghebbenden


Eind 2012 ontstond een burgerinitiatief, gestart door D66 in de Vughtse gemeenteraad, en Natuur en Milieu Groep Vught. Isabella Groep omarmt de visie van dit initiatief. Met name op de invulling van (cultuur)historie, natuur en milieu en recreatie is het gedachtengoed van beide organisaties terug te zien in het concept voor Fort Isabella.

Naast het burgerinitiatief en de Isabella Groep is er nog een heel netwerk van belanghebbenden. Allen maken zij onderdeel uit van, of spelen zij een rol in de totstandkoming van het concept en de verdere ontwikkelingen rondom Fort Isabella.

  • Gemeente Vught
  • Bewoners van Vught, ’s-Hertogenbosch en omgeving
  • Gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Provincie Noord-Brabant
  • Waterschappen
  • Belangengroeperingen Natuur en Milieu
  • Huidige huurders (bedrijven en kunstenaars)
  • Belangengroeperingen Cultureel Historisch Erfgoed
  • Opleidingsinstituten
  • Recreatie en toerisme en VVV's