Visualisatie van de plannen


Een impressie van de plannen is hieronder te vinden in een aantal beelden:

Het terrein in vogelvlucht met een indruk van nieuwe bruggen, herstel van ravelijnen, nieuwe bebouwing in de (geluids)wal en een 'landmark' op de wal:

De voorlopige indeling van het terrein en mogelijke visualisatie en indeling van de woongebouwen:

De beoogde doelgroepen voor wonen, werken, educatie en recreatie op Fort Isabella