Het concept


Een unieke, kleinschalige samenleving, waar betrokkenheid, energie en passie voorop staan. En waar wonen, werken, recreatie en educatie op een logische manier samenkomen. 

Waar mensen samenkomen en elkaar inspireren en stimuleren, ontstaat iets moois. Daar geloven wij in. Verbinding zorgt voor de juiste balans.

Vanuit kracht en gevoel verbinden we wonen, werken, educatie en recreatie tot een unieke en vitale samenleving. Waarin mensen elkaar inspireren en stimuleren, zodat ze samen krachtiger staan. Interactie en betrokkenheid bieden perspectief en toekomst.

Fort Isabella is zo’n samenleving op een historische en natuurlijke krachtplek. Een krachtig fort dat mensen door de jaren heen heeft verbonden en al eeuwen heeft beschermd. Fort Isabella is een uitgelezen locatie om het vernieuwende CitaBella-concept te realiseren. 

Samengevat wordt op deze wijze een levensloopbestendige huisvesting in een vitale omgeving (met horeca, bedrijven en toerisme) gecreëerd, karakteristiek door de architectuur van de oude gebouwen en het vele groen. Sfeer en beleving, warmte en duurzaamheid zijn de verbindende factoren op het complex. Dit, gecombineerd met oplossingen voor zorgproblemen en –knelpunten die men nu overal ziet ontstaan. De inbreng en rol van senioren en verstandelijk beperkten maakt het concept compleet. Door de omgeving die Fort Isabella biedt is het mogelijk een unieke samenleving te ontwikkelen waarin de aanwezige activiteit van de dagelijkse werkers en (dag)toeristen sociale veiligheid combineert met reuring. Hierdoor dragen de verschillende elementen bij aan succes en continuïteit van de herbestemming van deze parel van Vught.