Geschiedenis


De Isabellakazerne is een voormalige kazerne in Vught, gelegen op het terrein waar van oudsher het Fort Isabella gevestigd was. De waterwerken en het wegenpatroon herinneren nog aan het oorspronkelijk stervormige patroon van dit fort.

Het fort werd ten tijde van het Twaalfjarig Bestand gebouwd (1617) op de plaats van de vroegere buurtschap De Reut. Doel was de stad 's-Hertogenbosch aan de zuidzijde te beschermen, en het riviertje de Dommel te vrijwaren van vijandelijk ingrijpen. Later werd er de Kaderschool der Infanterie onder gebracht.

fi15.jpg

Na de aanleg van de Vughtse Lunetten tussen 1844 en 1848, na de Belgische Opstand, werd Fort Isabella gebruikt om zich te verdedigen tegen een eventuele aanval van de Belgen, die er uiteraard nooit is gekomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Isabellakazerne gebruikt door de SS en de Landweer (NSB).

Het fort is verdwenen, wat rest is een uit de 18e eeuw stammend poortgebouwtje (de Puist). De huidige kazerne werd in de jaren '10 van de 20e eeuw gebouwd. Aanvankelijk bestemd voor het onderbrengen van een regiment Infanterie (in dit geval 17 RI), werd het in 1922 ingericht tot het onderbrengen van het Bataljon Wielrijders (later Regiment Wielrijders).

fi17.jpg

In de eerste helft van de jaren '90 van de 20e eeuw werden op het terrein vluchtelingen opgevangen, onder meer uit Joegoslavië. Daarna heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een akkoord bereikt met de gemeente Vught om er een asielzoekerscentrum te vestigen.

Van mei tot en met augustus 2004 was er een campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) gehuisvest. Dit experiment is niet geslaagd. Het merendeel van de campusbewoners is met onbekende bestemming vertrokken. Daarna is er tot 2007 een deportatiecentrum voor uitgeprocedeerde vluchtelingen gehuisvest.

Sinds die periode is het Fort in tijdelijk beheer voor gebruik door diverse bedrijven en als woonplek voor studenten. In 2015 is de Isabella Groep eigenaar geworden van Fort Isabella. De Isabella Groep ontwikkeld het fort tot een unieke samenleving.

(bron: Wikipedia)