De Zuiderwaterlinie

Dwars door Brabant loopt de Zuiderwaterlinie: de vroegere scheidslijn tussen het protestante Noorden en het katholieke Zuiden. 

Om de Noordelijke Nederlanden te beschermen tegen vijandelijke troepen uit het zuiden, is in Brabant in de 17de eeuw een stelsel van aaneengesloten waterlinies met forten en schansen gebouwd. De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste, meest benutte waterlinie van Nederland. Wanneer de vijand te dichtbij kwam, werd met een ingenieus stelsel van dijken en sluizen het land tussen deze versterkte steden in tijden van oorlog onder water gezet (inundatie). Een verdedigingswerk mét en tegen het water. Uniek in de wereld!

 

De Zuiderwaterlinie was onderverdeeld in een serie kleinere linies, die nauw op elkaar afgestemd waren. Fort Isabella was een van de vestingwerken ter verdediging van de stad ‘s-Hertogenbosch. Een belangrijke functie van het fort was de inkwartiering van een deel van het garnizoen. In en om ‘s-Hertogenbosch waren in deze tijden vele militairen gelegerd.
Door de komst van het vliegtuig, begin 20ste eeuw na de Eerste Wereldoorlog, bood het water geen obstakel meer en verloor de Zuiderwaterlinie een belangrijk deel van haar functie. In 1952 wordt de Zuiderwaterlinie definitief opgeheven als militaire verdedigingslinie.

Op 23 juni 2018 werd met de Sprong & Zuiderwarterlinie Festival de Zuiderwaterlinie in Noord-Brabant onder de aandacht gebracht. In de stelling Den Bosch-Heusden vonden De Sprong en het festival plaats bij Fort Isabella in Vught.