Stand van zaken


De wijziging van de Bestemming van het Fort naar gemengde doeleinden is in mei 2017 onherroepelijk geworden. Sindsdien staan de verdere invulling en realisatie van de plannen centraal.

Momenteel werken we onder meer aan de onderstaande punten:

 • Voortzetting van het tijdelijk beheer (verhuur aan bedrijven en jongeren/studenten).
 • Definitieve uitwerking en invulling van de onderdelen recreatie, wonen, bedrijven, educatie et cetera met zowel bestaande als nieuwe huurders.
 • Definitief ontwerpen van ‘een nieuwe tijdlaag’ aan de spoorzijde middels een ruimtelijke structuur met een (geluids)wal, ontsluiting, nieuwe bebouwing (inclusief een landmark) en groen- en waterelementen.
 • Momenteel wordt een gronddepot aangelegd ten behoeve van de toekomstige (geluids)wal.
 • Realisatie van het herstel van de natuurontwikkeling en het Rijksmonument buitengebied volgens het Bestemmingsplan, in samenwerking met Gemeente Vught, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en gemeente ‘s-Hertogenbosch.
 • Realisatie van een brug over het Drongelens Kanaal in samenwerking met Gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Vught.
 • Verbouwing gebouw 24 tot fotostudio, waarbij het originele exterieur behouden blijft. Het pand wordt verbouwd tot energielabel A+.
 • Vervanging van kozijnen in gebouw 4 voor isolatie van warmte en geluid. 
 • Selectie duurzaam warmwaternetwerk met terreinleidingsysteem.
 • Ontwerp en realisatie vitaal plein.  
 • Ontwerp en realisatie kantoorgebouw circa 1350 m,  ter vervanging van de theaterzaal.
 • Start verhuur kantoorlofts Reutsedijk 5 vanaf circa 135m2.